ในวันพุธที่  ๑๕ กรกฎาคม  ๒๕๕๘  กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  เทศบาลตำบลลำห้วยหลัว  จัดอบรมโครงการพัฒนาความรู้และทักษะการเลี้ยงดูแก่พ่อแม่ผู้ปกครองและผู้ดูแลเด็กประจำปี  ๒๕๕๘  ณ  อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลลำห้วยหลัว

 
แจ้งเหตุด่วน เหตร้าย งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

      
จังหวัดกาฬสินธุ์ออกหน่วยบริการประชาชน ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ ที่ อ.คำม่วง

      
ประวัติวันมาฆบูชา มาฆบูชา 2557

      
ศชต. ติวเข้มตำรวจทุกสถานีรับหยุด 6 วันส่งท้ายปีเก่าและรับปีใหม่ 2557

     ศชต. ติวเข้มตำรวจทุกสถานีรับหยุด 6 วันส่งท้ายปีเก่าและรับปีใหม่ 2557
หลักพื้นฐานการขับขี่ปลอดภัย 10 ประการ

     หลักพื้นฐานการขับขี่ปลอดภัย 10 ประการ
วันปิยมหาราช

      พระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 คือ การประกาศเลิกทาส ทำให้ปวงชนชาวไทยได้เป็นไทมาจวบจนทุกวันนี้
โรคไข้เลือดออก

     โรคไข้เลือดออก เป็นโรคติดต่อที่เกิดจากยุงลาย (Aedes aegyti) ตัวเมีย บินไปกัดคนที่ป่วยเป็นไข้เลือดออกโดยเฉพาะช่วงที่มีไข้สูง
โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว

     
โครงการประเพณีสงกรานต์ประจำปี2556 (วันผู้สูงอายุ)

     ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลลำห้วยหลัว  ร่วมกับสภาวัฒธรรมตำบลลำห้วยหลัว  มีกำหนดจัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ประจำปี  2556  ขึ้นใน  วันที่  10  เมษายน  2556  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลลำห้วยหลัว  จึงขอเชิญชวน  ข้าราชการ   พ่อค้า  ประชาชน  เยาวชน  นักศึกษา  นักเรียน  เข้าร่วมกิจกรรม  โดยจะมีพิธีเจริญพุทธมนต์  รดน้ำดำหัวขอพรจากผู้สูงอายุ  ประมาณ  609  คน
 
 
 
 
 
 
 
 
................................................
ถวายพระพร
จังหวัดกาฬสินธุ์
MembersLogin
สถ.จ.กาฬสินธุ์
hotmail
bangkokidea
google
สนง.คณะกรรมการการเลือกตั้ง
สำนักงาน กพ.
กรมสรรพากร
กองทุนบำเหน็จข้าราชการ
ปปช
กรมบัญชีกลาง
ราชกิจจานุเบกษา
สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
กระทรวงมหาดไทย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จัดซื้อ-จัดจ้าง
กรมการพัฒนาชุมชน
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
OTOP
ททท
กรมการค้าภายใน
สายด่วนรัฐบาล
13ฟอนต์แห่งชาติ
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
ช่อง3
ทีวีสีช่อง 7